ساعت کاری مجتمع دسترسی

ساعات کار بازار مبل ونوس

- ۹ صبح لغایت ۲۱ شب

- جمعه ها ۱۰ صبح لغایت ۸ شب

- اتوبان آیت ا... سعیدی ، چهارراه یافت آباد ، بازار مبل ونوس

 

طبقه همکف back icon
بازار مبل ونوس
گروه صنعتی مقدم

نام فروشگاه : گروه صنعتی مقدم

زمینه فعالیت : مبلمان راحتی
پلاک : ۱۶

مشاهده فروشگاه [...]
پرنس آ

نام فروشگاه : پرنس آ

زمینه فعالیت : انواع مبلمان راحتی و سرویس خواب
پلاک : ۶

مشاهده فروشگاه [...]
گالری آرین

نام فروشگاه : گالری آرین

زمینه فعالیت : مبلمان راحتی و مدرن
پلاک : ۲۰

مشاهده فروشگاه [...]
بانک پاسارگاد

نام فروشگاه : بانک پاسارگاد

زمینه فعالیت : بانک
پلاک : ۱

مشاهده فروشگاه [...]
طاووس

نام فروشگاه : طاووس

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان کلاسیک
پلاک : ۲

مشاهده فروشگاه [...]
مستر وود

نام فروشگاه : مستر وود

زمینه فعالیت :
پلاک : ۳

مشاهده فروشگاه [...]
دیار

نام فروشگاه : دیار

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان
پلاک : ۴

مشاهده فروشگاه [...]
پاروشا 2

نام فروشگاه : پاروشا 2

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان مدرن
پلاک : ۵

مشاهده فروشگاه [...]
مهسان

نام فروشگاه : مهسان

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان راحتی
پلاک : ۸

مشاهده فروشگاه [...]
سالویا

نام فروشگاه : سالویا

زمینه فعالیت : مبلمان کلاسیک
پلاک : ۹

مشاهده فروشگاه [...]
کلاسیک

نام فروشگاه : کلاسیک

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان و سرویس خواب
پلاک : ۱۰

مشاهده فروشگاه [...]
مهسان

نام فروشگاه : مهسان

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان مدرن
پلاک : ۱۱

مشاهده فروشگاه [...]
الماس چوب

نام فروشگاه : الماس چوب

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان
پلاک : ۱۳

مشاهده فروشگاه [...]
نگین

نام فروشگاه : نگین

زمینه فعالیت : فروش مبلمان سلطنتی
پلاک : ۱۴

مشاهده فروشگاه [...]
پاروشا

نام فروشگاه : پاروشا

زمینه فعالیت : مبلمان مدرن و راحتی
پلاک : ۱۵

مشاهده فروشگاه [...]
هور

نام فروشگاه : هور

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان کلاسیک
پلاک : ۱۷

مشاهده فروشگاه [...]
گروه صنعتی مقدم

نام فروشگاه : گروه صنعتی مقدم

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان راحتی
پلاک : ۱۸

مشاهده فروشگاه [...]
سادات

نام فروشگاه : سادات

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان راحتی
پلاک : ۲۱

مشاهده فروشگاه [...]
داداشی

نام فروشگاه : داداشی

زمینه فعالیت : فروش انواع مبلمان کلاسیک
پلاک : ۲۲

مشاهده فروشگاه [...]